top of page

Ubezpieczenie zdrowotne w USA - wyjaśniamy


stetoskop, fartuch lekarski

Wiele się o nim mówi, wręcz straszy. Ceny niektórych usług powalają z nóg tak bardzo, że jest to wręcz absurdalne. System opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych to złożony i ciągle zmieniający się system, który stanowi kontrowersyjny temat od wielu lat. Jednym rujnuje zdrowie, innym życie - głównie z przyczyn finansowych. O ile sama opieka jest zwykle na poziomie (przynajmniej tu w NC) tak legendy o kosztach ubezpieczenia krążą wszędzie. Wyjaśnimy Wam nieco jak to wygląda i dlaczego jest tak drogo.Publiczne vs Prywatne ubezpieczenie

Amerykański system opieki zdrowotnej nie jest uniwersalny, co oznacza, że ​​nie wszyscy Amerykanie mają dostęp do opieki zdrowotnej. Według raportów z 2021 r. szacowano że około 28,0 mln osób, czyli 8,6% populacji, nie było ubezpieczonych. W Stanach Zjednoczonych istnieją dwa główne rodzaje opieki zdrowotnej: prywatna i publiczna. Ubezpieczenia publiczne są zapewniane przez rząd, podczas gdy ubezpieczenia prywatne są zapewniane przez firmy prywatne. Ubezpieczenie publiczne jest zwykle tańsze niż ubezpieczenie prywatne, ale może nie oferować tak wielu korzyści i benefitów. Prywatne ubezpieczenie może być droższe, ale może oferować bardziej kompleksowy zakres ochrony i bardziej komfortowe możliwości korzystania z usług.


Główne różnice między ubezpieczeniami publicznymi i prywatnymi to:

 • Koszt: Ubezpieczenie publiczne jest zazwyczaj tańsze niż ubezpieczenie prywatne.

 • Benefity: Ubezpieczenie publiczne może nie oferować tylu korzyści, co ubezpieczenie prywatne.

 • Dostępność: Ubezpieczenie publiczne jest zazwyczaj dostępne dla osób, które spełniają określone wymagania kwalifikacyjne, takie jak niskie dochody lub niepełnosprawność.

 • Prywatne ubezpieczenie jest dostępne dla każdego, kogo na to stać.


Plusy i minusy publicznego ubezpieczenia:

Jako plusy wymienić można:

 • Jest tańsze niż prywatne ubezpieczenie.

 • Jest dostępne dla osób, które spełniają określone wymagania kwalifikacyjne.

 • Zapewnia szerszy dostęp do opieki zdrowotnej.

Minusami publicznej opieki zdrowotnej są:

 • Może nie oferować tylu benefitów, co prywatne ubezpieczenie.

 • Może mieć dłuższy czas oczekiwania na opiekę.

 • Może nie być tak elastyczne jak prywatne ubezpieczenie.


Plusy i minusy prywatnego ubezpieczenia Plusy ubezpieczenia prywatnego to:

 • Może oferować szerszy zakres ochrony niż ubezpieczenie publiczne.

 • Może być bardziej elastyczne niż ubezpieczenie publiczne.

 • Może być wygodniejsze niż ubezpieczenie publiczne.

Wady prywatnego ubezpieczenia to:

 • Może być droższe niż ubezpieczenie społeczne.

 • Może nie być dostępne dla wszystkich.

 • Może mieć wyższe odliczenia i współpłacenie niż ubezpieczenie publiczne.


Najpopularniejszym rodzajem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest ubezpieczenie sponsorowane przez pracodawcę. Ten rodzaj ubezpieczenia jest zwykle zapewniany pracownikom jako dodatek do ich pracy. Ubezpieczenia sponsorowane przez pracodawcę są często dotowane przez pracodawców, co oznacza, że ​​pracownicy mogą płacić część składki, ale część składki płaci również pracodawca co sprawia, że koszty nie są aż tak wysokie jak w przypadku indywidualnych opłat. Innym rodzajem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest indywidualne ubezpieczenie zdrowotne. Ten rodzaj ubezpieczenia wykupują osoby, które nie posiadają ubezpieczenia sponsorowanego przez pracodawcę. Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne jest zwykle droższe niż ubezpieczenie sponsorowane przez pracodawcę i może nie być tak kompleksowe.Świadczenia
doktor przeglądający telefon

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne jest zapewniane przez rząd pewnym grupom ludzi, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom o niskich dochodach. Najpopularniejszym rodzajem publicznego ubezpieczenia zdrowotnego jest Medicare, które jest zapewniane osobom w wieku 65 lat i starszym oraz osobom niepełnosprawnym. Innym rodzajem publicznego ubezpieczenia zdrowotnego jest Medicaid, które jest oferowane osobom i rodzinom o niskich dochodach.


Medicare
Medicare to federalny program ubezpieczenia zdrowotnego dla osób w wieku 65 lat i starszych oraz niektórych osób niepełnosprawnych. Jest to program ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że ​​jest finansowany z podatków od wynagrodzeń. Medicare obejmuje szeroki zakres usług medycznych, w tym wizyty lekarskie, pobyty w szpitalu, leki na receptę i opiekę profilaktyczną.

Medicaid
Medicaid to wspólny federalny program ubezpieczeń zdrowotnych dla osób i rodzin o niskich dochodach. Jest finansowany zarówno z podatków federalnych, jak i stanowych. Medicaid obejmuje szeroki zakres usług medycznych, w tym wizyty lekarskie, pobyty w szpitalu, leki na receptę i opiekę profilaktyczną.


Kosztowna opieka
karetka pogotowia i lekarze

Amerykański system opieki zdrowotnej jest cholernie drogi. Według raportów z 2020 r. Stany Zjednoczone wydały szacunkowo 11,582 USD na osobę na opiekę zdrowotną, czyli więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do wysokich kosztów opieki zdrowotnej w USA, w tym:


Koszty administracyjne – amerykański system opieki zdrowotnej ma wysokie koszty administracyjne ze względu na swoją złożoność. Współpraca z wieloma prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi, z których każda ma własne zasady i procedury, stwarza znaczne obciążenie administracyjne dla świadczeniodawców.


Koszty leków – leki na receptę kosztują w USA więcej niż w innych krajach. Wynika to z podejścia tego kraju do ustalania cen leków. W USA firmy farmaceutyczne ustalają cenę nowego leku i mogą ją z czasem podnosić.


Wysokie koszty usług – usługi medyczne, w tym opieka szpitalna i badania diagnostyczne, są generalnie droższe w USA niż w innych krajach rozwiniętych. Wynika to częściowo z modelu opłat za usługę, który zachęca dostawców do świadczenia większej liczby usług, a częściowo z powodu braku przejrzystości cen.


Medycyna obronna - strach przed procesami sądowymi o błąd w sztuce skłania wielu lekarzy do praktykowania medycyny obronnej, zlecania większej liczby badań i procedur, niż mogłoby to być konieczne z medycznego punktu widzenia, aby uchronić się przed procesami sądowymi. Praktyka ta przyczynia się do ogólnych wysokich kosztów opieki zdrowotnej.


Wysokie koszty opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych mogą utrudniać niektórym osobom uzyskanie potrzebnej opieki. Może to prowadzić do opóźniania lub rezygnacji z potrzebnej opieki, co może mieć poważne konsekwencje dla ich zdrowia.


Amerykański system opieki zdrowotnej stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym:

 • Rosnące koszty opieki zdrowotnej przy jednoczesnej stagnacji zarobków

 • Brak powszechnej opieki zdrowotnej, która zapewniałaby profilaktykę

 • Rosnąca liczba osób z chorobami przewlekłymi, które są również następstwem braku powszechnie dostępnej opieki

 • Niedobór dostawców usług medycznych ze względu na trudny rynek


Wyzwania te utrudniają zapewnienie wszystkim Amerykanom dostępu do wysokiej jakości niedrogiej opieki zdrowotnej. Rzecz jasna trwają przeróżne dyskusje na ten temat i pojawia się wiele sugestii dotyczących usprawnień systemu, który najwyraźniej "kuleje". Istnieje wiele propozycji reformy amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Niektóre z tych propozycji obejmują:

 • Rozszerzenie zakresu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego

 • Regulowanie kosztów leków na receptę i utrzymanie racjonalnych poziomów cen

 • Zwiększenie dostępności usług profilaktycznych

 • Inwestowanie w infrastrukturę służby zdrowia


Reformy te mogłyby pomóc uczynić opiekę zdrowotną bardziej przystępną cenowo i dostępną dla wszystkich Amerykanów ale jest to temat tak trudny, że w zasadzie od lat niewiele zmienia się w tej przestrzeni. Ciężko raptownie zmienić tak potężny system nawet jeśli w jakichś przypadkach opiera się na złych założeniach.Życzymy zdrówka!
grupa przyjaciół na wzgórzu

Najprostsza recepta na spokój z opieką zdrowotną? NIE CHOROWAĆ :) Amerykański system opieki zdrowotnej to złożona mieszanka podmiotów prywatnych i publicznych, a wysokie koszty wynikają z wielu czynników, które nakładają się na siebie. Chociaż dostępne są opcje publicznej opieki zdrowotnej, są one ograniczone do pewnych segmentów populacji i mało efektywne. Wysokie koszty opieki zdrowotnej, złożoność administracyjna, wysokie ceny leków i praktyka medycyny defensywnej przyczyniają się do wysokich kosztów opieki zdrowotnej w USA. Czy to się kiedyś zmieni? Może, jednak nie sądzimy żeby nastąpiło to wkrótce.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page